Privacyverklaring

  • Wat vertel je over wie je bent, wat je bent, waar je voor staat, etc.?
  • Allemaal zaken die ten diepste bij je horen en daarmee heel persoonlijk zijn.
  • Je bent belangrijk, ook als het om jouw persoonsgegevens gaat, daarom dient jouw privacy goed beschermd te worden.

Jouw persoonsgegevens zijn belangrijk

In de administratie van de Praktijk voor Coaching & Mindfulness Woerden (PCMW) en via de website www.pcmw.nl worden jouw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Ik houd mij strikt aan de regels van de privacy wet- en regelgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim

De gesprekken met je behandelaar zijn vertrouwelijk. De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht; het beroepsgeheim.

Verwerken van persoonsgegevens

Door je gesprekken bouw je met ons een band op; daarbij is wederzijds vertrouwen van vitaal belang. Je moet er – terecht – op kunnen vertrouwen dat jouw persoonlijke gegevens bij ons in goede handen zijn. Het doel waarmee ik gegevens verwerk is goede en juiste zorg leveren. PCMW maakt gebruik van een Elektronisch Cliënten Dossier voor de – ook wettelijk verplichte – verslaglegging. Informatie door jou ingevuld in het Contact-, Intake-, of Evaluatie-formulier wordt (tijdelijk) opgeslagen voor het afhandelen en beantwoorden van jouw vragen en om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Je hebt recht op (digitale) inzage in, en zo nodig correctie of verwijdering van, jouw (persoons)gegevens.

Beveiliging

PCMW doet haar uiterste best om jouw persoonsgegevens en haar website te beveiligen en om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, diefstal, of onrechtmatige verwerking. Onze apparatuur wordt goed onderhouden en up-to-date gehouden. Waar nodig worden gegevens versleuteld opgeslagen. Externe koppelingen en de website worden beveiligd verbonden (HTTPS, SSL en VPN). Vertrouwelijke e-mails worden verzonden met ZIVVER.

Cookies of vergelijkbare technieken

PCMW gebruikt een klein tekstbestand (functionele cookies) dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. PCMW gebruikt cookies  alleen om de website goed te laten werken.

Bewaartermijn

PCMW bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking en voor zover op grond van de wet- en regelgeving is vereist. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houd ik die termijn aan.

Delen van persoonsgegevens

PCMW deelt of verkoopt nimmer persoonlijke gegevens aan derden voor commerciële doeleinden. Wel deel ik, na door jouw verkregen toestemming, persoonsgegevens met derden als dat noodzakelijk is voor jouw behandeling, of voor overleg met andere zorgaanbieders, of om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Delen van jouw persoonsgegevens met derden kan ook noodzakelijk zijn als er sprake is van noodsituaties, verwijzing en terugkoppeling, of bij  incidentmeldingen of kwaliteitsvisitaties.

Via de PCMW Privacy Verklaring en persoonlijk vraag ik je altijd vooraf toestemming om gegevens bij een ander op te mogen vragen, of om gegevens aan een ander te mogen verstrekken. Je kunt altijd terugkomen op jouw beslissing om toestemming te geven. Ik verwerk alleen die gegevens die ik mag verwerken.

Contact

Heb je vragen over de door PCMW genomen maatregelen ter bescherming van jouw privacy, neem dan persoonlijk contact met Bea van der Weerd op, of via het Contact-formulier van de website. Het e-mailadres is: info@pcmw.nl

Naar boven