PCMW

Praktijk voor Coaching & Mindfulness Woerden

Ik streef, naast een optimale behandeling, duidelijkheid, kwaliteit en transparantie na.

Missie

In het kader van de Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) bied ik – Bea van der Weerd – vanuit mijn Praktijk voor Coaching & Mindfulness Woerden (PCMW) psychosociale zorg/behandeling aan Cliënten die vastgelopen zijn als gevolg van psychisch lijden.

Visie

Psychisch lijden kan veroorzaakt zijn door een erfelijkheid, ziekte, omstandigheden en/of life-events. Door het inschakelen van een gekwalificeerde professional kunnen Cliënten ondersteund worden met het herwinnen van fysiek en geestelijk welzijn. PCMW wil bijdragen aan dit herstel en aansluiten bij de eigen kracht van Cliënten. Dankzij de verkregen inzichten, en het toepassen daarvan, kunnen Cliënten zelf weer verder en meer kwaliteit van leven ervaren.

Werkwijze

Ik – Bea van der Weerd – behandel Cliënten middels een holistische aanpak en op basis van respect en gelijkwaardigheid. Samen onderzoeken we wat er veranderd kan worden, wat er geaccepteerd moet worden en hoe daarin onderscheid te maken. Dit doen we op het tempo van de Cliënt en door het vaststellen van haalbare doelen. Naaste(n) worden naar wens betrokken.

Kernwaarden van Bea van der Weerd

  • iedereen gelijkelijk behandelen en respecteren ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of op welke grond dan ook;
  • samen werken in verbinding, met warmte, humor en met een luisterend oor;
  • positief en met passie samen werken naar een zelfstandig bestaan;
  • open, eerlijk en tijdig communiceren en ons houden aan onze beloften;
  • beschermen van persoonlijke en vertrouwelijk verkregen informatie;
  • werken vanuit onze eigen kracht, zonder ons af te zetten tegen anderen.

Klachten en geschillen, enz.

Afhandeling van klachten en geschillen is als volgt overeengekomen:
a. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
b. De Zorgverlener is aangesloten bij de volgende Klachten- en Geschilleninstantie:

  • Naam: SoloPartners
  • Adres: Ridderhof 67, 5341 HS   OSS
  • E-mail: info@solopartners.nl
  • Telefoonnummer: 085 – 2010140

c. Alle Geschillen die tussen partijen uit deze Overeenkomst voortvloeien, kunnen ook worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Privacyverklaring en Disclaimer

Links onderaan iedere pagina van deze website staat een weblink naar de Privacyverklaring en naar de Disclaimer van PCMW. Daarin staat belangrijke informatie hoe omgegaan wordt met persoonlijke gegevens, rechten en plichten. Heb je vragen neem dan persoonlijk contact met Bea van der Weerd op, of via het Contact-formulier van de website. Het e-mailadres is: info@pcmw.nl

Naar boven